furto kit raccolta differenziata

  • Svuotano i bidoni dei rifiuti e li rubano durante la notte